powrót na główną stronę

powrót do spisu publikacji
      
mgr Elżbieta Jernalczyk,
mgr Maria Sikorska
Szkoła Podstawowa we Wtórku

WTÓREK ROK 2002

WTÓREK – leży w południowej części Wielkopolski, na Wysoczyźnie Kaliskiej, przy rzece Ołobok, obecnie na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego, gminy Ostrów Wlkp.             Wieś położona 5 km na wschód od miasta Ostrowa Wlkp.

Korzenie dziejów wsi sięgają dalekiej przeszłości. Są różne wersje, co do genezy nazwy wioski. Najbardziej prawdopodobna jest ta, że nazwa wzięła się od nazwiska Jan i Piotr Wturkowscy, którzy byli w latach 1573-1579 właścicielami tej miejscowości.

Następnym jej właścicielem był Marcin Bagniczka.

W XVII w. Właścicielami byli: w 1618 r. Piotr Rossowski i w 1679 r. Maciej Nowowiejski herbu Jastrzębiec. W roku 1773 wieś była już własnością Radziwiłłów herbu Trąby i należała do klucza Krępskich dóbr przygodzkich. Jest i taka wersja, że we wtorki odbywały się na terenie wsi jarmarki.

Wtórek, to wieś zajmująca powierzchnię 945,7 ha, Mieszka w niej 1054 osób (dane z 2000 r.).

To nie jest typowa rolnicza wieś. Jedno gospodarstwo o powierzchni powyżej 20 ha Janusz Wietecki), cztery gospodarstwa 15-20 ha (Jerzy Marek, Jan Michalak, Czesław Mikołajczyk, Janusz Miś), sześć gospodarstw 12-15 ha (Józef Świtała, Tadeusz Królak, Kazimierz Rosik, Stanisław Panek, Stanisław Stodolny, Marian Czerniewicz). Inni mają o wiele mniejsze parcele. Związane jest to z bardzo niską bonitacją gleby. Gruntów III klasy jest około 10 ha. Przeważają grunty V i VI klasy, a także VI z (pod zalesienie). Spowodowane to jest ujściem wód i wysuszeniem gleby.

Ta sytuacja, a także obecna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza kraju powoduje ubożenie gospodarstw. Gospodarstwa stają się nierentowne z brakiem perspektyw na przyszłość. Rolnicy skarżą się, że “młodzi nie chcą zostać na gospodarce”.

Większość mieszkańców wsi pracuje w odległym o niespełna 15 minut jazdy autobusem mieście Ostrowie Wlkp.

W ostatnich latach obserwuje się na wsi rozwój budownictwa mieszkaniowego typu jednorodzinnego, pozbawionego zaplecza gospodarczego. Szczególnie widoczne jest to przy ul. Nowej, Ostrowskiej, Sadowskiej, Zielonej. Wskutek szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego obserwuje się tutaj parcelację gospodarstw rolnych na działki budowlane.

Kolejny czynnik urbanizacji wsi to rozwój usług. Powstały małe zakłady usługowe i produkcyjne takie jak:

 1. Produkcja, handel, usługi “PRODMET” H.M. WOJCIECHOWSCY – WTÓREK,                    UL. OSTROWSKA 35A – zakład zajmuje się produkcją wyrobów metalowych. Sezonowo daje zatrudnienie kilku osobom ze wsi.
 2. Zakład Elektromechaniczny “ZEMEX” BOGDAN BOGDAJEWICZ - WTÓREK,                     UL. ŚRODKOWA 15 zajmuje się produkcją urządzeń elektrycznych. Zatrudnia trzy osoby ze wsi.
 3. PHPU “DARMES” – MIECZYSŁAW SKIERA - WTÓREK, UL. POLNA 3 - zajmuje się hurtową sprzedażą, a także przetwórstwem ryb. Znalazło tu zatrudnienie kilka kobiet z wioski.
 4. ZHPU “MAGDA” – RYSZARD SOŁTYSIAK - WTÓREK, UL. OSTROWSKA 18 - zajmuje się sezonowym szyciem odzieży roboczej.
 5. Zakład Stolarski – PIOTR KUKUŁA - WTÓREK, UL. OSTROWSKA - zajmuje się produkcją wyrobów stolarskich.
 6. “dGCS S.A.” – Sprzęt Komputerowy, Oprogramowanie, Biuro Consultingowo-Rachunkowe. Biuro Analiz - WTÓREK, UL. ŚRODKOWA 9
 7. Finan Tec Sp. z o. o. - WTÓREK, UL. ŚRODKOWA 5
 8. NZOZ “POLMED” - WTÓREK, UL. OSTROWSKA 62

Na terenie wsi nie brakuje też sklepów spożywczych i przemysłowych:

 1. Sklep spożywczo-przemysłowy R. ABZDYKIEWICZ
 2. Sklep spożywczo-przemysłowy M. RYFA
 3. Sklep spożywczo-przemysłowy T. KUROSZCZYK
 4. Sklep spożywczo-przemysłowy R. CHLEBOWSKI
 5. Artykuły przemysłowe, kwiaty, nasiona T. JĘDRASZCZYK
 6. Sklep przemysłowy dGame Computer Studio S.A.

W ostatnich latach powstał na terenie wsi Ośrodek Hodowlano Jeździecki prowadzony przez MACIEJA PARZYDŁO. Przy ośrodku Ostrowski Klub Jeździecki “OXTER”. Ośrodek zajmuje się propagowaniem jeździectwa wśród dzieci, młodzieży, dorosłych. Prowadzi zajęcia rekreacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, wycieczki szkolne, obozy letnie, półkolonie. Młodzież z tego ośrodka startuje w hippicznych Zawodach mistrzów Polski i zajmuje czołowe miejsca.

        Samorząd lokalny wsi stanowi Rada Sołecka, której przewodniczącym jest                             CZESŁAW MIKOŁAJCZYK oraz sołtys wsi TADEUSZ KRÓLAK, który pełni tę funkcję od 1989 roku (III kadencję) i jednocześnie pełni funkcję radnego od 1964 roku (VI kadencję). Rada Sołecka wspólnie z innymi organizacjami społecznymi (szczególnie OSP) podejmuje wiele inicjatyw inwestycyjnych na terenie wsi. W ostatnich 10 latach przeprowadzono inwestycje:

Rada Sołecka wspomaga także finansowo szkołę. We wsi działają organizacje społeczne. Najprężniejszą organizacją jest OSP działająca od 1949 r. Prezesem jest Józef Górecki, który pełni tę funkcję od 1995 r. Organizacja ta wspomaga Radę Sołecką w jej inicjatywach. Bardzo ważnym wydarzeniem było wybudowanie z inicjatywy OSP budynku kulturalno-oświatowego wraz z remizą strażacką. Budowę rozpoczęto w 1978 r., a zakończono w 1985 r. W budynku mieści się biblioteka publiczna z bogatym księgozbiorem i piękną czytelnią – filia gminnej biblioteki w Gorzycach Wielkich.

W roku 2000 OSP zajęła I miejsce w gminie we współzawodnictwie w zawodach strażackich.

        Miejscowy Klub Sportowy to LZS WTÓREK, a jego przewodniczącym jest                          MARIAN CZERNIEWICZ. Klub prowadzi sekcję piłki nożnej, pełni patronat nad boiskiem sportowym do piłki nożnej. Jest organizatorem corocznego turnieju piłki nożnej z rejonu gminy.

Działa także Koło Gospodyń Wiejskich, którego przewodniczącą jest KAZIMIERA KUCHARSKA. Pod patronatem Koła znajduje się kuchnia ze sprzętami gospodarstwa domowego w obiekcie OSP.

Istnieje jeszcze Kółko Rolnicze, którego przewodniczącym jest ANTONI JAROSIK, pełniący tę funkcję od 1971 roku.

Głównym ośrodkiem oświatowo - kulturalnym na terenie wsi jest Szkoła Podstawowa, w której funkcję dyrektora pełni mgr A. WOJCIECHOWSKA- MROTEK.

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkółki wiejskiej we Wtórku pochodzą z 1831 roku, a pierwszym jej nauczycielem był Cyberski. Obecnie jest to szkoła sześcioklasowa, w której uczy się 124 dzieci. W tym samym budynku mieści się Przedszkole, do którego uczęszcza 42 dzieci (w tym 22 sześciolatków).

Wieś stale się rozwija. Potrzeb jest oczywiście znacznie więcej.

Ważniejsze linki z informacjami o wsi Wtórek:

http://strony.wp.pl/wp/spwtorek/ Szkoła Podstawowa
http://www.ozpnkalisz.pl/baza/kluby/ck126.htm Ludowy Zespół Sportowy WTÓROWIANKA
http://republika.pl/oxer/strona1.html kontakt z Ośrodkiem Hodowlano Jeździeckim
http://www.dgcs.com.pl/dealer/index.html dGCS Finantec Sp. z o.o.
http://www.sadowie-golgota.ksz.pl/sadowie/dojazd/dojazd.html mapka: Sadowie, Wtórek, ....
http://www.klubfiesta.pl/news.php kluby dyskotekowe FIESTA (Józefów, Wtórek, Pieruchy)
  

powrót na główną stronę

powrót do spisu publikacji